Profile:

Zasadniczo płyty akrylowe 15, 20 lub 25mm można mocować na budowie przy użyciu standardowych profili stalowych i aluminiowych (patrz rysunki). Płyty akrylowe mogą również zostać zabudowane na etapie prefabrykacji warsztatowej w specjalne profile systemowe i wsuwane jako gotowe elementy pomiędzy podpory na etapie budowy ekranu.

Wymiary wszystkich kształtowników uzależnione są od maksymalnego obciążenia wiatrem, rozstawu podpór oraz wielkości elementów (geometrii płyt).