Możliwości projektowe

Krawędziowanie

 • Jednostronne zaginanie (załamanie) płyty – dla zwiększenia sztywności całego elementu bez konieczności zastosowania dodatkowego mocowania górnej krawędzi płyty w profilu

Formowanie termiczne

 • dla galerii
 • w przypadku ścian ekranu opisanych po łuku lub krzywej
 • w przypadku łukowego nachylenia lub kątowego załamania płyty w górnej części ekranu w stronę drogi
 • możliwe we wszystkich kierunkach.

Maksymalny format giętego na gorąco elementu wynosi 2,0×3,0m.
Wydajność gięcia/dzień roboczy – za potwierdzeniem producenta.

Zmiana wyglądu powierzchni:

 • sitodruk
 • lakierowanie
 • piaskowanie

Mozliwości:

 • dowolne kolory
 • dowolne wzory
 • dekoracje
 • czyszczenie – pomiędzy pasami o różnej szerokości i o różnych odstępach

Formy i rodzaje cięcia:

 • cięcie po łuku
 • cięcia skośne (równoległe do nachylenia drogi)
 • dowolne kształty

Kształtowanie płyt na zimno – minimalny promień gięcia płyt akrylowych na zimno obliczamy wg wzoru: 330 x grubość płyty

Certyfikaty, atesty i dopuszczenia:

PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® jest zgodny z ZTV Lsw 88 oraz powinien spełniać wymogi norm EN 1794-1, EN 1794-2, EN 1793-1, EN 1793-2, EN 1793-3.

 • Tłumienność akustyczna wg normy ZTV Lsw 88 i EN1793-2
 • Stabilność przy obciążeniu wiatrem i temperaturą
 • Odporność na uderzenia kamieniem
 • Test kompatybilności uszczelki EPDM i płyt PLEXIGLAS SOUNDSTOP ®
 • Brak powstawania wolnych odłamków
 • Odporność na ogień

Certyfikaty narodowe :

POLSKA:
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® XT
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® GS/GS CC

WĘGRY:
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® XT
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® GS/GS CC

CZECHY:
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® XT
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® GS/GS CC

SŁOWACJA:
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® XT
PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® GS/GS CC

10-letnia Gwarancja

Płyty akrylowe Plexiglas Soundstop oraz Barlo spełniają wymagania norm ZTV-Lsw 88, EN 1793 oraz EN 1794.

Nośność
Duża odporność płyt na parcie wiatru wynika z ich wysokiego modułu sprężystości, mierzonego zgodnie z ISO 527.

Trwałość
Wynika z odporności płyt na rozciąganie, mierzonej zgodnie z ISO 527.

Przepuszczalność światła
Płyty utrzymują przez wiele lat swoją wysoką przepuszczalność światła. Dowód wynika z pomiaru wykonanego wg normy DIN 5036 cz.3 rodzaj światła C.

Brak powstawania wolnych odłamków
Ta cecha płyt Plexiglas Soundstop® GSCC jest potwierdzona testem uderzeniowym opisanym w normie EN 1794-2 dodatek B.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowań jest niezobowiązujące. Odpowiedzialność za sposób zastosowania lub przetworzenia naszych danych oraz produktów spoczywa na kupującym, również w odniesieniu do ewentualnych roszczeń prawnych osób trzecich. Dane techniczne naszych produktów są wielkościami wytycznymi (zastrzegamy sobie prawo do zmian). Informacje zawarte w tekście a związane z gwarancjami, należy uzupełnić zamawiając u nas oświadczenie gwarancyjne producentów.

Uszczelki systemowe
Uszczelki systemowe są integralną częścią systemu mocowania płyt. Zapobiegają one zniszczeniu powierzchni płyty przez profil metalowy, zapobiegają wbudowaniu naprężeń podczas montażu płyty (w strefie docisku profila montażowego), umożliwiają prawidłową pracę (przesuw) płyty wskutek jej rozszerzalności i skurczu termicznego.

CALVERO oferuje uszczelki EPDM, które pod wpływem czynników atmosferycznych nie reagują z akrylem oraz zostały poddane badaniu na korozję i spękania pod działaniem obciążenia.

Opakowanie producenta
Płyty PLEXIGLAS SOUNDSTOP ® są pokryte z obydwu stron folią polietylenową, która ma być usunięta po zainstalowaniu. Dostawy na wynajętych paletach są pakowane w ochronne folie.