Płyty akrylowe są materiałem z ekstrudowanego lub wylewanego szkła akrylowego, który doskonale nadaje się na przeźroczyste ekrany akustyczne. Cechuje się on wysoką przejrzystością -przepuszczalność światła sięga 92% a obraz widziany przez płytę nie ulega zniekształceniu. Te właściwości predysponują płyty akrylowe do zastosowania w miejscach, gdzie nie powinno się „zabierać” pola widzenia wskutek posadowienia ekranu akustycznego. Spotykamy je najczęściej na mostach, wiaduktach, w pobliżu skrzyżowań i zabudowań. Bardzo korzystny efekt wizualny i estetyczny wygląd otrzymują ekrany stanowiące połączenie pełnego panela (dołem) z płytą akrylową (górą).

Najbardziej popularnym obecnie typem płyt akrylowych są płyty ekstrudowane XT, powszechnie stosowane w ekranach drogowych. Płytami o specjalnych właściwościach są płyty zbrojone, stosowane w miejscach gdzie poniżej ekranu odbywa się ruch ludzi lub pojazdów, tj. wiadukty, mosty, estakady. Są to płyty z wylewanego szkła akrylowego wzmocnionego czarnymi lub bezbarwnymi włóknami poliamidowymi o średnicy 2 mm i rozstawie osiowym 30mm – włókna mogą być usytuowane podłużnie lub poprzecznie oraz w postaci siatki. W przypadku uderzenia w płytę włókna te zapobiegają powstawaniu wolnych odłamków stanowiących zagrożenie ruchu i życia.

Z każdego punktu widzenia przezroczyste konstrukcje płyt akrylowych zbrojonych oferują szeroki zakres korzyści w różnego typu zastosowaniach.

Autostrady:

 • Izolacja hałasu
 • Uniknięcie zjawiska tunelowego
 • Większe bezpieczeństwo dzięki dobrej widoczności
 • Ochrona przed odpryskiwaniem dzięki elastycznym włóknom

Trakcje kolejowe:

 • Izolacja hałasu
 • Zachowanie atrakcyjnych widoków krajobrazowych

Drogi:

 • Izolacja hałasu
 • Konstrukcje z płyt akrylowych mają nie ograniczone możliwości przestrzenne
 • Zachowanie atrakcyjnych widoków krajobrazowych
 • Lepsza orientacja kierowcy dzięki dobrej widoczności

Mosty:

 • Izolacja hałasu i ochrona przed wiatrem
 • Konstrukcje z płyt akrylowych maja nie ograniczone możliwości przestrzenne
 • Płyty akrylowe są bardzo lekkie
 • Ochrona przed rzucanymi kamieniami
 • Ochrona przed odpryskiwaniem dzięki elastycznym włóknom