Zdjecie-ogolne-gotowych-paneli-przejrzystychDo montażu wypełnień przezroczystych w ekranach akustycznych, oferujemy przede wszystkim stworzone specjalnie do tego celu ramy z profili aluminiowych z podwójnym systemem uszczelek (uszczelka wewnętrzna – mocująca wypełnienie w ramie aluminiowej, uszczelka zewnętrzna – uszczelniająca połączenie ramy aluminiowej ze słupem konstru
kcyjnym).

Konstrukcja ram aluminiowych podnosi sztywność wypełnień przezroczystych, dzięki czemu możliwe staje się zwiększenie rozstawu słupów stalowych, co niesie za sobą zmniejszenie kosztów konstrukcji wraz z posadowieniem.

Dzięki zastosowaniu profili aluminiowych zredukowany zostaje problem korozji, nie ma również potrzeby wiercenia otworów montażowych w konstrukcji stalowej. Montaż ram odbywa się poprzez wsunięcie od góry przy pomocy dźwigu lub HDS-a gotowych kwater pomiędzy półki słupów konstrukcyjnych wykonanych z kształtowników HEA lub HEB w rozmiarach od 100 do 220 mm.

Ramy aluminiowe na życzenie inwestora mogą zostać polakierowane dowolnym kolorem z palety RAL, co podniesie i tak już bardzo wysokie walory estetyczne a ponadto dodatkowo zabezpieczy profile przed działaniem czynników atmosferycznych i eksploatacyjnych.