CALVERO®, aby sprostać wymogom jakościowym stawianym ekranom akustycznym w Polsce i Europie, wprowadziło Zakładową Kontrolę Produkcji obejmującą proces produkcji kwater ekranów akustycznych z systemowych profili aluminiowych (surowych, anodowanych lub lakierowanych w dowolnym kolorze RAL), z wypełnieniem ze szkła akrylowego, poliwęglanowego lub mineralnego.

Klientami spółki są firmy zajmujące się budową dróg i autostrad oraz hurtownie prowadzące taki asortyment wyrobów budowlanych, z założenia więc produkcja firmy koncentruje się przede wszystkim na realizacji indywidualnych zamówień, a nie na produkcji seryjnej.

W celu spełnienia wymagań prawnych dotyczących dopuszczenia i obrotu materiałów budowlanych na rynku polskim firma wykonuje działania organizacyjne i kontrolne, przewidziane w aktualnych specyfikacjach technicznych poszczególnych wyrobów:

–  AT/2006-03-2114, AT/2006-03-1206 i AT/2008-03-0114 w odniesieniu do płyt akustycznych,
–  normie PN-EN 14388:2009 w odniesieniu do paneli akustycznych, oraz
–  aktualnych przepisach prawnych.

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) CALVERO jest to więc stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez CALVERO jako producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta, są w sposób systematyczny kontrolowane i dokumentowane.

System dokumentowania i kontroli musi zagwarantować:

•  jednolitą interpretację wymagań jakościowych,
•  potwierdzenie osiągnięcie wymaganych cech wyrobu,
•  bazę do analizy efektywności systemu kontroli produkcji.

Celem naszej Zakładowej Kontroli Produkcji jest usystematyzowanie bieżącej kontroli produkcji wyrobów, będących przedmiotem Aprobat czy norm, oraz nadzorowania procesów mających wpływ na jakość wyrobów. Według obecnie obowiązujących przepisów prawnych, przy produkcji materiałów budowlanych jest wymagane prowadzenie ZKP, bez względu na system atestacji zgodności przypisany do wyrobów.

CALVERO® by móc współpracować ze wszystkimi partnerami z Europy (zwł. z UE) przeprowadziło badania gotowych paneli/kwater akustycznych w notyfikowanym Instytucie w Bratysławie uzyskując możliwość znakowania swoich wyrobów znakiem CE.

Oferowane przez nas wypełnienia posiadają wymagane prawem budowlanym i normami dopuszczenia, Aprobaty Techniczne oraz Deklaracje Zgodności